KOÇARLI

 

        Aydın il merkezine 22 km uzaklıktadır.   Büyük Menderes vadisinin ortasında ve Koçarlı Çayı’nın iki yakasındaki yamaçlarda kurulmuştur. İşlenebilen toprakların geniş bir bölümü Büyük Menderes ovasındadır. Eski bir yerleşimdir. Karyalılar, günümüzde Akmescit   köyü yakınlarında “Amyzon” adına verdikleri kaleyi yapmışlardır. Yöre 1280’de Menteşeoğulları’nın  eline geçmiş ve1390’da Yıldırım Bayezid tarafından Osmanlı topraklarına katılmış, Sultan Çelebi Mehmed döneminde Osmanlı Devleti’ne bağlanan Koçarlı ve yöresi 1520’de Kanuni Sultan Süleyman tarafından Cihanoğulları’na bağışlandı. 1715’te çıkarılan bir fermanla buraya Koçarlı aşireti yerleştirildi. Bu yıllarda yerleşme Koçarlı ve İlhanlı çayı arasındaydı. Zamanla Koçarlı çayı’nın iki yakasına yayıldı. 1946’da  ilçe olmuştur.

       

 

      Eğitim ve Sağlık

        İlçede;  Koçarlı lisesi , Ticaret Meslek Lisesi, Atatürk İlköğretim Okulu, Cumhuriyet İlköğretim Okulu Menderes İlköğretim okulu, Çıraklık Eğitim Merkezi, Pratik Kız Sanat Okulu ve bu okullarda 1242 öğrenci ve 78 öğretmen bulunmaktadır. Köy ve kasaba okullarında 134 öğretmen görev yapmakta, 1959 öğrenci öğrenim görmektedir.

       İlçede yataklı tedavi kurumu vardır. Toplam 6 sağlık ocağı ve 11 sağlık evi vardır. Buralarda 12 doktor, 1 diş doktoru ve 37 diğer personel çalışmaktadır

  Koçarlı İlçesinin Ekonomisi

       Pamuk ve zeytin, ilçe ekonomisinin temelini oluşturmaktadır. Hayvancılık, incir, kestane ve sera çiçeği yetiştiriciliği de giderek gelişmektedir. Ayrıca  tarım   alet ve makineleri, zeytinyağı fabrikaları ilçe ekonomisine önemli ölçüde katkıda bulunmaktadır . İlçe için ekonomik değeri yüksek olan ihraç ürünü çam fıstığı, orman köylüsünün geçim kaynağıdır. Mazın bölgesinde ortalama 400.000 fıstık çamından 350-400 ton fıstık üretilmekte  ve işlenerek piyasaya sürülmektedir. Ayrıca, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığı ile arıcılıkta, ilçe için önemli  bir  ekonomik  kaynak durumundadır.   

   Amyzon (Mazın)  

       Menderes vadisi yakınlarında, Koçarlı ilçesinin 30 km güneyinde Akmescit köyündedir. “Mazın Kalesi” adıyla anılır. Heraklia, Euromos ve Khalketor gibi üç büyük Karya kentinin ileri karakoluydu. Kaynaklara göre kente ait en önemli kalıntı, bugün tamamen yıkılmış olan, Apollon ve Artemis’e adanmış olması gereken tapınaktır. Akropolünde tiyatro, agora ve çeşme kalıntıları ile MÖ 3. yüzyıla ait, çok güzel taş işçiliği gösteren  surlar vardır. Amyzon’da yüzey araştırması dışında arkeolojik kazılar yapılmamıştır. Kent hakkında bilgiler antik kayaklar ve yazıtlardan elde edilebilmektedir.

  Cin Cin Kalesi 

       Koçarlı ilçesi ile Çakırbeyli kasabası arasında bulunan Cin-Cin köyündedir. Koçarlı’nın 16.yy yerel beylerinden Cihanoğulları tarafından yaptırılmıştır. Payandalı yüksek duvarlarla çevrilidir.

   Cihanoğlu Camii ve Kulesi

   Camii,merkezde Cihanoğulları’ndan Abdülaziz efendi tarafından 1756 yılında yaptırılmıştır. Kule Cihanoğlu  İbrahim Paşa’ya aittir.Ayrıca Dedeköy’de Cihanoğlu Camii vardır.